Evaluatie Groeisessie

Evaluatie Groeisessie

  • 1. Wat is fondsenwerving en welke vormen zijn er? 2. Fondsenwerving = TEAMWORK 3. Meerjarenbegroting, dekkingsplan
  • Ja/nee, omdat: