Fondsen werven is niet moeilijk. Het is een kwestie van doen. Veel doen en vaak. Creatief zijn en relaties op alle mogelijke manieren ‘omarmen’. Juist in deze onzekere tijd. Ik geef je vier tips om te zorgen dat je inkomsten in een onzekere tijd als deze stabiel blijven en straks zelfs gaan groeien.

  1. blijf op koers
  2. geef aandacht aan je relaties
  3. aanvragen bij vermogensfondsen
  4. blijf vragen

Blijf op koers

Het eerste dat je moet doen als je geld inzamelt tijdens een crisis, is op koers blijven. Je hebt voor dit jaar een plan van aanpak en een planning gemaakt omtrent mailings, nieuwsbrieven, fondsaanvragen, afspraken met bedrijven, interactie met donateurs etc. Blijf dit ook doen! Ja natuurlijk worden donateurs, bedrijven en andere gevers afgeleid en bezig gehouden door het virus. En natuurlijk moeten wij bereid zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan en dit mee te nemen in onze communicatie. Er zijn mensen die nu (snel) geld verliezen, maar er zijn ook mensen die nu meer geld verdienen. Het is zaak dat je goed voor jezelf blijft zorgen. Alleen als je goed voor jezelf zorgt, kun je anderen blijven helpen.

Geef aandacht aan je relaties

In een crisis als deze, vereist fondsenwerving dat je ‘dichtbij’, ‘dankbaar’, ‘dierbaar’ en ‘duidelijk’ bent. Dichtbij blijven betekent in nauw contact blijven met je relaties: donateurs, gevers, vrijwilligers en alle andere relaties die belangrijk zijn, of ze nou wel of niet kunnen geven. Waarom? Omdat het er ook om gaat wat jij hen kunt geven. Omdat het belangrijk is dat je de relatie waardeert en dat laat zien, daar aandacht aan geeft. Laat je relaties weten dat ze meer waard zijn dan alleen het geld dat ze geven. Bel mensen, stuur een bericht, een kaartje, een mailtje, juist nu.

Je laat zo zien en voelen dat je dankbaar bent en dat ze je dierbaar zijn. Luister naar ze. Wat zijn hun angsten en zorgen in deze tijd en hoe kun jij daar aan bijdragen. Wees dienstbaar en vertel dat je wilt helpen als je kunt. Hoe? Als een bedrijf of donateur tegen je zegt dat ze nu moeite hebben om een meerjarig partnership aan te gaan, dan kan je antwoord zijn: ‘Dat snap ik en is ook helemaal prima. Je weet dat we de relatie met jullie zeer waarderen en koesteren. Ik weet dat we straks als er weer wat meer rust is, we daar samen verder op kunnen bouwen. Laten we nu kijken waar en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.’ Zorg dat je contact houdt en interesse toont in de ander en er ook voor hen bent, oprecht en onvoorwaardelijk.

Wees duidelijk over het werk dat je met je stichting blijft doen en de impact die dit heeft door de steun van je gevers. Ongeacht de crisis, de missie van je stichting gaat door. Natuurlijk kan dat soms op andere manieren ingevuld moeten worden, maar je blijft je inzetten voor jouw specifieke doelgroep en daar heb je de steun van de gevers bij nodig. Bij een crisis neemt het belang van het werk dat veel stichtingen doen juist toe in plaats van af. Tijdens een crisis zijn donateurs nog belangrijker dan normaal en het is onze taak om ervoor te zorgen dat ze dit weten. Blijf de impact laten zien de jouw stichting maakt.

Aanvragen doen bij vermogensfondsen

Een aanvraag bij een vermogensfonds, moet je sowieso niet op de korte termijn doen. Hier moet je de tijd voor nemen. Een goed en gedegen plan schrijven en hier inkomsten voor werven. Neem daar dus juist nu de tijd voor. En wees creatief in deze onzekere tijd. Hoe kan jouw oplossing voor een urgent probleem bijdragen, juist in deze onzekere tijd. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je oplossing straks hoe dan ook uitgevoerd kan worden? Laat zien dat je nadenkt over de mogelijke risico’s (net als altijd) en hoe jouw stichting daarop is ingericht.

Blijf vragen

Blijf vragen maar wees daarbij ook empathisch (zoals altijd!). De non-profitsector draait op schenkingen, donaties, sponsoring van vermogensfondsen, bedrijven en particuliere donateurs, die de organisatie en missie van jouw stichting mogelijk willen maken.

Hoe krijg je die donaties? Juist, door ze te vragen. Mensen kunnen je niet helpen als ze niet weten dat je wat nodig hebt en wat je dan nodig hebt. Dus blijf vooral (gepast) vragen, zoals je dat altijd doet. Beweeg en denk met ze mee en laat ze weten op welke mogelijke manier ze kunnen helpen. Denk met ze mee. Als je weet dat een donateur een grote donatie heeft toegezegd en je weet dat diegene in een van de zwaarder getroffen sectoren van de economie zit, kun je overleggen om de donatie wellicht op te splitsen in kleinere bedragen of later in het jaar op te starten. Als een gever een bedrag van €45.000 heeft toegezegd en je weet dat dit nu lastig is kun je ook vragen of hij het fijner vindt om tot het eind van het jaar € 5.000 per maand te doneren. Als alles dan aan het eind van het jaar wellicht weer een positieve flow zit en je vraagt om dit in 2021 op deze manier voort te zetten dan heb je een mooie relatie opgebouwd en als de gever akkoord is ook het totale bedrag verhoogd.

Bonus: voorbeelden van hoe je kunt blijven vragen

Zoek en bedenk ideeën met je team om de betekenis, de waarde van de gift van je donateur te verdiepen en deze te koppelen aan de actualiteit en je missie.

Stel dat je projecten in het buitenland uitvoert waar momenteel vrijwilligers zitten, die je naar huis wilt of moet halen, overweeg dan om je donateurs te vragen om te helpen om deze vluchten te financieren. Als je het contact met de mensen in het buitenland wilt versterken en ze extra wilt steunen, dan wel mentaal dan wel met informatie, vraag dan een donateur om je zoom-licensie voor het komende jaar te betalen.

De opties zijn oneindig. Neem de tijd om hier over na te denken, te brainstormen over hoe je kunt schakelen en improviseren in de tijd van deze bizarre pandemie. Creativiteit en goed plannen kunnen een grote bijdrage leveren aan het veiligstellen van je inkomsten die nodig hebt om je missie te realiseren.

Er zijn veel opties, mogelijkheden en kansen (wat niet betekent dat ik wil zeggen dat het allemaal maar makkelijk is en dat het ook een moeilijke en onzekere tijd is). We moeten en kunnen als fondsenwervers creatief zijn!

Uitnodiging Kennismakingssessie 

Wil jij meer impact realiseren en je niet constant zorgen maken over de kosten? Wil jij investeren en succesvol aan de slag met fondsen werven? Dan nodig ik je graag uit om je aan te melden voor een Kennismakingssessie. Stel je brandende vraag en zet de eerste stappen op weg naar succesvol fondsen werven.

Meld je hier aan: Kennismakingssessie

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten. Tot dan!

Take care,

Femke