Als je geen strategie hebt voor je fondsenwerving, dan loop je het risico dat je niet voldoende geld inzamelt om je doelen te bereiken. Zonder een plan kun je moeilijk bepalen wat je moet doen, wanneer je het moet doen en hoeveel geld je nodig hebt om het te doen. Bovendien kan het gebrek aan een strategie leiden tot inefficiëntie en onnodige kosten. Je loopt het risico om geld te verspillen aan tactieken die niet werken, of om dubbel werk te doen omdat je niet goed hebt uitgedacht.

Een gebrek aan een fondsenwervingsstrategie kan ook een negatief effect hebben op je relaties met donateurs en partners. Het kan ertoe leiden dat ze zich niet serieus genomen voelen of dat ze denken dat hun giften niet goed worden besteed. Dit kan leiden tot een verlies van vertrouwen en toekomstige donaties.

Een goede fondsenwervingsstrategie is essentieel om succesvol te zijn in het inzamelen van geld. Het is belangrijk om te weten wie je doelgroep is, welke methoden het meest effectief zijn om ze te bereiken en hoe je de fondsenwerving kunt meten en evalueren. Door een strategie te hebben, kun je je inspanningen richten op de meest effectieve manieren om geld in te zamelen en ervoor zorgen dat je de middelen hebt om je doelen te bereiken!

Tip: Wat is je ambitie voor komend jaar? Welke projecten dragen daaraan bij en maken de meeste impact? En wat is er nodig om deze projecten te kunnen uitvoeren?