Dagelijks hoor ik van stichtingen dat de kosten een grote rol spelen. Dat herken jij waarschijnlijk ook wel. Je bent er sterk op gericht om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dit doe je omdat je als stichting aan liefdadigheid doet en omdat je je houdt aan de richtlijn van het CBF, waarbij de kosten voor fondsenwerving niet meer dan 25% van de doelbestedingen mogen vormen. Uiteraard is het ook zo dat wervingskosten makkelijker zijn te kwantificeren en interpreteren dan de maatschappelijke impact die je realiseert.

Voordat je gaat focussen: het verschil tussen kosten en investeren

Wat mij zorgen baart is dat veel stichtingen het vooral over de kosten hebben. Uiteraard maak je als stichting kosten, maar hoe zit het met investeren? Ik hoor je denken: “Kosten en investeringen zijn allebei uitgaven, dus wat maakt het uit om onderscheid te maken tussen die twee?” Veel!

Wat het verschil is  tussen kosten en investeringen? Heel simpel gezegd is een investering een uitgave voor iets wat langere tijd meegaat, een bepaalde waarde vertegenwoordigt en je iets oplevert, vooruitgang boekt. En kosten zijn iets als een directe of eenmalige uitgave voor bijvoorbeeld een kopje koffie. Dat klinkt wat vaag, daarom wat voorbeelden:

  • De aanschaf van je kantoormeubilair is een investering, de meubels gaan meerdere jaren mee en de meubels hebben een marktwaarde (zie bijvoorbeeld Marktplaats).
  • De boodschappen die je doet voor een bijeenkomst, zijn kosten, het zijn uitgaven voor iets wat weliswaar enige waarde vertegenwoordigt, maar bedoeld is voor consumptie op korte termijn.
  • Het doen van een opleiding fondsenwerving is een investering die zich later terug betaald in de fondsen die je gaat werven.

Investeringen kunnen je toekomstige inkomsten ondersteunen of vergroten! Het is dus zeer belangrijk dat je niet al je uitgaven ziet als kosten, maar goed onder de loep neemt waar je kunt en moet investeren om meer impact te realiseren.

Want daar draait het tenslotte om: impact. Dat is de reden dat jij je stichting hebt opgericht, om een verschil te maken in de wereld. Als je focust op de impact die je maakt in plaats van op de kosten of investeringen die je hiervoor moet maken, zal dit je een veel hechtere relatie opleveren met je donateurs, sponsoren en partners, maar ook met je interne organisatie. Kijk maar naar bijvoorbeeld Apple. Ik ken de cijfers niet, maar Apple investeert heel veel in een goede, duurzame relatie met hun achterban.

Ik zie dat dit bij veel stichtingen ontbreekt en dat ze niet zakelijk genoeg zijn ingesteld. Herken jij dit ook bij jouw stichting? Een donateur, bedrijf of fonds wil echt niet bijdragen aan een financieel slecht geleide organisatie. Een zakelijk aanpak kan voor je stichting veel meer opleveren. Zeker een zakelijke benadering van je fondsenwerving en je kernactiviteiten is essentieel om meer impact te realiseren. Grote gevers kunnen zich zo beter herkennen in een stichting die weet wat ze doet en alles onder controle heeft op het gebied van financiën, risico’s en maatschappelijke impact. Ook je kleine(re) gevers waarderen het als je transparant bent, sociale impact realiseert en efficiënt bent.

Als je wilt groeien, je zakelijk wilt opstellen en echt het verschil wilt maken, zul je je moeten focussen. Focussen op de impact die je maakt en dus niet op de kosten…

Wat kun je doen om te focussen op impact?

1. Stuur op maatschappelijke winst

De verhouding tussen je uitgaven en impact moet uiteraard goed zijn uit te leggen. Ook wanneer een (hoge) kostenpost niet tijdelijk is, kan het maatschappelijke doel, de maatschappelijke impact, de hoge kosten of de investering rechtvaardigen. Dit vraagt dan wel om een heldere verantwoording. De dreiging van publieke ophef moet niet ten koste gaan van maatschappelijk waardevolle projecten. Het doel kan de middelen heiligen. 

2. Projectmatige aanpak: stel meetbare doelen

Waartoe is je stichting op aard? Wat wordt er bereikt met hoeveel meer geld? Een resultaatgerichte aanpak met heldere doelen komt de fondsenwerving ten goede. Hoe tastbaarder de resultaten, hoe zichtbaarder de impact, hoe groter het vertrouwen.

3. Maak inspanning en resultaat zichtbaar 

Houd je donateurs en je partners goed op de hoogte van vorderingen en gerealiseerde doelstellingen. Welke zaken zijn mede dankzij jouw donateur tot stand gekomen? Zolang dit zeer concreet is, spelen de kosten een ondergeschikte rol.

Uitnodiging Kennismakingssessie 

Wil jij meer impact realiseren en je niet constant zorgen maken over de kosten? Wil jij investeren en succesvol aan de slag met fondsen werven? Dan nodig ik je graag uit om je aan te melden voor een Kennismakingssessie. Samen zetten we dan de eerste stappen op weg naar succesvol fondsen werven.

Kom kennismaken!

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten. Tot dan!

Take care,

Femke