Heb je ooit wel eens gehoord van de term ‘MAND!’? In 2012 interviewt Maxim een man over een antiek mandje. Meneer omschrijft uitgebreid wat hij in zijn handen heeft, maar het moet korter van Maxim. Korter, kortst, kort. Zie hier het resultaat:

Een goed verhaal is onmisbaar

Bovenstaande video heb ik regelmatig te zien gekregen in de opleidingen die ik zelf volg. De boodschap hierachter is: zorg ervoor dat de inhoud ‘mand’ is. Alleen wat betekent dit?

Het doel van deze manier van communiceren, kort en krachtig, is dat je de ontvanger alleen informatie meegeeft die bijdraagt aan je hoofdgedachte. Als je in gesprek gaat met iemand wil je de ander wellicht iets meegeven. Door dit kort en concreet te houden, hoeft de ontvanger minder te verwerken en blijft de boodschap makkelijker hangen.

Als ik ergens gepassioneerd over ben (en geloof met dat ben ik over meerdere dingen!), dan kan ik er honderduit over vertellen. Dat wil niet zeggen dat de ander daarmee automatisch aan mijn lippen hangt en ik mijn boodschap helder overbreng. Eerder het tegenovergestelde. Als het jouw doel is om een ander te inspireren, te informeren en/of iets mee te geven, is het van belang dat je met een kort en concreet verhaal komt. Hoe korter de zinnen en je verhaal, hoe mooier het resultaat!

Alleen hoe zorg je er nu voor dat je tot een ‘mand’ boodschap komt?

Je basisverhaal: noodzakelijk en op meerdere manieren nuttig

Een inspirerend, enthousiast en inhoudelijk verhaal waarvoor je geld en/of middelen nodig hebt is verreweg de belangrijkste factor die het succes van jouw fondsenwerving bepaalt. Je behoefte om sponsoren en fondsen te werven komt misschien in eerste instantie voort uit een (dreigend) tekort op je begroting. Maar met dat verhaal hoef je (bijna) nergens aan te komen. Gevers willen niet jouw problemen oplossen, maar wellicht wel helpen om belangrijke zaken te realiseren voor je doelgroep. Gevers wil je inspireren en raken met een sterk verhaal waarom hun bijdrage van belang is, wat het voor hen zelf betekent en wat er met hun donatie zal gebeuren.

De Case for Support is je basisverhaal: een aansprekend, emotionerend, enthousiasmerend en duidelijk verhaal over wie je bent, wat je wilt bereiken voor wie en waarom.

Wat staat er in de Case for Support?

Jouw stichting. Zorg er allereerst voor dat het duidelijk is wie je stichting is en waar je stichting voor staat. Wat zijn de visie, missie, activiteiten en doelgroepen?

Het probleem. Vervolgens ga je de lezer/luisteraar, je potentiële gever, zo oprecht en persoonlijk mogelijk laten voelen welk probleem er speelt, wat de oorzaak ervan is, wie daaronder lijdt, hoeveel mensen hebben daar last van, welk effect heeft dat op hen en wellicht ook op hun directe omgeving en waarom het nog niet is opgelost. Na een eerste emotionele haakje heeft je verhaal ook een meer rationele onderbouwing nodig. Bij je lezers/toehoorders kunnen immers allerlei rationele vragen opkomen. Zijn er autoriteiten, politiek, wetenschappelijke of andere deskundigen die de ernst van het probleem onderschrijven? Waarom wordt het probleem niet door anderen opgelost? Wat gebeurt er als dit probleem niet wordt aangepakt? Welke gevolgen heeft dit voor de doelgroep?

De oplossing. Die heb jij! Hoe past het genoemden probleem bij jouw missie, bij jouw maatschappelijke functie als non-profit? Wat zijn jouw concrete plannen, welke voorzieningen heb je daarvoor nodig, in welk tijdsbestek en met welk resultaat (hoeveel mensen profiteren hiervan en hoe)?

Realisatie van de oplossing. Tot slot beschrijf je hoe de oplossing gerealiseerd gaat worden: hoeveel geld is er nodig, hoeveel kan je stichting zelf investeren, wanneer heb je het geld nodig, gaat het om structurele of eenmalige bijdragen en welke organisaties en groepen dragen (ook) bij?

Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk vragen beantwoord voordat je de Case for Support naar buiten uitdraagt. Verwerk een deel van alle vragen die je kan bedenken, zoals de vragen hierboven, in de Case for Support en maak eventueel van de rest een veel gestelde vragenlijst, die je vooraf oefent en deelt met je team, zodat iedereen hetzelfde verhaal vertelt en dezelfde antwoorden geeft.

Waarvoor gebruik je dit basisverhaal?

 • Voor eigen medewerkers, vrijwilligers, bestuursleden die betrokken zijn bij de fondsenwerving en die moeten weten waar het over gaat. 
 • Om alvast eens voor te leggen aan mogelijke gevers om te toetsen wat ze ervan vinden.
 • Om op één lijn te komen met iedereen die voor jouw stichting op pad gaat in zijn eigen netwerk.
 • Om een vormgever en fotograaf duidelijk te maken wat de illustraties moeten vertellen, die je nodig hebt voor je campagne/marketing (folders, posters, website).
 • Voor jezelf zodat iedereen die op je pad komt en interesse toont een inspirerend en duidelijk verhaal te horen krijgt, kort en bondig, to the point, waar potentiële gevers meteen een goed gevoel en interesse bij krijgen.

Oefen jouw verhaal in 1 minuut

Jouw Case for Support maken is een goede voorbereiding om je verhaal nog veel compacter te leren presenteren. Je hebt dat korte verhaal straks hard nodig op momenten dat je geen tijd hebt om 2-3 A4tjes uitleg te geven. Als je bijvoorbeeld mogelijke gevers en sponsors gaat bellen en bij de vraag ‘Waar gaat het over?’ in een paar zinnen moet kunnen uitleggen en overtuigen waarom een afspraak nuttig kan zijn. Of als je tijdens een receptie of symposium toevallig iemand ontmoet bij wie je kansen ziet, maar je weinig tijd krijgt voor een lang verhaal.

Schrijf voor jezelf in maximaal een A4 op: 

 • Wie ben je?
 • Wat doet jouw stichting? 
 • Voor wie?
 • Hoe ben je betrokken geraakt en waarom vind je dit zo’n belangrijk onderwerp?
 • Wat zijn de plannen?
 • Wat wil je aan de ander vragen?

Laat ook andere uit je team fondsenwerving dit voor zichzelf doen. Maak er een leuke middag of avond van met elkaar en zorg dat iedereen dit een keer gedaan heeft binnen het team. Oefen samen hoe het verhaal het scherpst te vertellen binnen 1 minuut. Laat iemand aftrappen en de rest feedback geven: wat was goed, wat kan beter? Laat vervolgens iemand anders het nog een keer doen? Misschien nog iemand: puntjes op de i en je kunt allen met een heel goed verhaal aan de slag!

TIPS voor een sterk verhaal in 1 minuut:

 • Oefen dit verhaal voor jezelf, de spiegel en vervolgens voor jouw partner, collega, buurvrouw, vriend etc. Gebruik hun feedback om het verhaal en jouw presentatie en woordkeuze nog beter te maken.
 • Zorg dat jouw verhaal echt niet langer is dan 1 minuut. Dit is de absoluut noodzakelijke basis die men van je gehoord moet hebben. Naar gelang je meer tijd gegund wordt, kun je details toevoegen.
 • Leer het verhaal uit je hoofd, zonder dat je het gaat opdreunen. Enthousiasme moet in je stem blijven doorklinken, ook als je het al talloze keren hebt verteld.
 • Maak het persoonlijk, geef er je eigen draai aan, gebruik de woorden die het beste bij je passen. Je collega/teamlid kan dus met een ander verhaal op pad gaan, anders wat betreft persoonlijke motivatie, stijl, toon, woordkeus, maar uiteraard NIET wat betreft inhoud!

Ik ben benieuwd naar jouw versie van ‘MAND’! Deel hem gerust via femke@succesmetjestichting.nl! Dan stuur ik je ook direct gratis het template voor een goede case for support toe.

Take care,
Femke

PS. Heeft je netwerk ook baat bij mijn blog? Deel het met je Facebookvrienden, Instagram volgers en je LinkedIn contacten! Gebruik hiervoor de knoppen hieronder.