OGSM is een strategisch model dat staat voor Objectives (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (Maatregelen: Indicatoren en Acties). Het is een effectieve manier om de fondsenwervende strategie voor jouw stichting op een overzichtelijke manier in kaart te brengen (liefst met elkaar) en zo jullie ambitie te realiseren. Hieronder volgt een voorbeeld van hoe je een OGSM-model voor jouw fondsenwervende strategie op één A4 kan samenstellen:

OBJECTIVE (Ambitie)

Wat is jullie ambitie: waar willen jullie naartoe? Wat is de eindbestemming over 6 maanden, een half jaar, of 3 jaar? Formuleer in jullie ambitie het waarom (wat wil jullie bereiken) en laat de hoe terugkomen.

Bijvoorbeeld:

 • Meer programma’s voor kinderen in armoede door theaterstukken over armoede te maken in NL.
 • Meer verblijfscomfort in het nieuwe ziekenhuis, door oases van rust te creëren.
 • Vervuiling in de wijk tegengaan om verdere verpaupering te voorkomen, door met vrijwilligers de wijk op te ruimen.
 • Geld werven voor KWF Kankerbestrijding door solo in een zeilboot de oceaan over te steken en me te laten sponsoren.

GOALS (Doelstellingen)

Stel realistische en haalbare doelen op die bijdragen aan het behalen van jullie ambitie. Bijvoorbeeld:

 • In 2019 een theaterstuk over armoede voor minimaal 800 kinderen van 8 tot 12 jaar in maximaal 20 uitvoeringen verspreid over het land.
 • Vier oases aan de centrale hal met veel groen, afgeschermde zitjes, geluidsarm en kabbelend water voor in totaal € 750.000 voor 31 december 2021.
 • Elke eerste zondag van de maand met minimaal 20 vrijwilligers de wijk door en al het vuil opruimen.
 • Verhoog de opbrengst uit fondsenwerving met 20% in het komende jaar.
 • Vergroot het aantal vaste donateurs met 15% in het komende jaar.
 • Haal 10 nieuwe grote donateurs binnen in het komende jaar.
 • Organiseer 3 succesvolle evenementen die minimaal €10.000 opleveren.

STRATEGIES (Strategische keuzes)

Ontwikkel strategieën die jullie helpen om je doelen te bereiken. Beschrijf zowel het doel van de strategische keuze als hoe je dit doel wilt bereiken. Bijvoorbeeld:

 • Donateurs werven door een online crowdfunding campagne te organiseren. 
 • Organiseer persoonlijke bijeenkomsten met potentiële grote donateurs om hen te inspireren en enthousiasmeren met betrekking tot meerwaarde van jullie organisatie.
 • Maak gebruik van social media en e-mailmarketing om jullie evenementen te promoten en meer mensen te bereiken.

MEASURES (Maatregelen: Indicatoren en acties)

Indicatoren
Meet jullie succes door middel van meetbare en specifieke KPI’s (Key Performance Indicators). Bijvoorbeeld:

 • Het aantal mensen dat je met de (donateurs)campagne bereikt.
 • Het aantal mensen die een bijdrage doneren.
 • Het totaal gedoneerde bedrag.
 • Bedrag per periode.
 • Verhoog de gemiddelde donatiegrootte van grote donateurs met 25% in het komende jaar.
 • Verhoog het aantal online donaties met 30% in het komende jaar.

Acties
Hier ga je omschrijven wat je concreet gaat doen, wanneer en wie daarvoor verantwoordelijk is. Maak de acties heel concreet. Een actie bevat altijd een werkwoord en bij voorkeur wat het doel van de actie is.
Bevat altijd een:

 • werkwoord, acties moet je uitvoeren en kunnen afronden.
 • resultaat, gericht op realiseren strategische keuze.
 • deadline.
 • eigenaar.
 • check met elkaar of de planning haalbaar is.

Mogelijke acties voor de het werven van donateurs zijn bv.:

 • Een groot publiek interesseren voor de zeilreis door een campagne op Instagram en facebook in te richten.
 • Het mogelijk maken dat mensen kunnen doneren door een crowdfundingplatform te bepalen en in te richten.
 • Betrokkenheid van donateurs bij het project vergroten door een weblog bij te houden.

Zorg ervoor dat jullie OGSM-plan concreet en specifiek is, zodat het gemakkelijk te begrijpen en te communiceren is aan het team en andere stakeholders. Het belangrijkste is om het OGSM-plan actueel te houden en regelmatig te monitoren en aan te passen aan de veranderende omstandigheden en behoeften van jullie stichting!