Succesvolle strategie op 1A4

Succesvolle strategie op 1A4

OGSM is een strategisch model dat staat voor Objectives (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (Maatregelen: Indicatoren en Acties). Het is een effectieve manier om de fondsenwervende strategie voor jouw stichting op een...
Fondsenwerving = TEAMWORK

Fondsenwerving = TEAMWORK

Fondsenwerving = TEAMWORK, dat moet en wil je niet alleen doen. FOCUS op dat waar je goed in bent, wat bij je past, waar je blij van wordt en ga niet in de reactie en zorg dat je bij jezelf! Ik wil je dan ook met klem adviseren als je dat nog niet hebt en de...
MAND: Jouw verhaal in 1 minuut

MAND: Jouw verhaal in 1 minuut

Heb je ooit wel eens gehoord van de term ‘MAND!’? In 2012 interviewt Maxim een man over een antiek mandje. Meneer omschrijft uitgebreid wat hij in zijn handen heeft, maar het moet korter van Maxim. Korter, kortst, kort. Zie hier het resultaat: Een goed...